นักศึกษาที่ใช้งานอีเมล์ @BULive.net
USERNAME คือ (ชื่อภาษาอังกฤษ).(นามสกุล 4 ตัวแรก))
ตัวอย่าง
Email pisit.athi@BULive.net
USERNAME คือ pisit.athi

นักศึกษาที่ใช้งานอีเมล์ @bu.ac.th
USERNAME คือ รหัสนักศึกษา 10 ตัว
ตัวอย่าง
Email 1520701999@bu.ac.th
USERNAME คือ 1520701999
http://odc.bu.ac.th
Computer Center Tel. 1712, 1713
E-mail: compcenter@bu.ac.th
Copyright 2010 Bangkok University, All Rights Reserved