นักศึกษาที่ใช้งานอีเมล์ @bumail.net
USERNAME คือ (ชื่อภาษาอังกฤษ).(นามสกุล 4 ตัวแรก))
ตัวอย่าง
Email pisit.athi@bumail.net
USERNAME คือ pisit.athi
http://odc.bu.ac.th
Computer Center Tel. 1712, 1713
E-mail: compcenter@bu.ac.th
Copyright 2010 Bangkok University, All Rights Reserved